Yumiko Kawahara

Yumiko Kawahara is the winner of the Shogakukan Newcomer Award in 1986. She debuted in 1978 with Kotchi Nuite Marie!! in Shuukan Shoujo Comic.