Xiao-Qing Jin

Xiao-Qing Jin is a Professor in the Department of Mathematics at the University of Macau, China.