Skip to main content

Vsevolod Kapatsinski

Vsevolod Kapatsinski is Associate Professor in the Department of Linguistics at the University of Oregon.