Vemund Blomkvist

Vemund Blomkvist, University of Oslo, Norway

Vemund Blomkvist's Featured Books