Shinobu Ohtaka

Shinobu Ohtaka is the creator of the fan favorite action comedy series SUMOMOMO, MOMOMO