Paul Skandera

Paul Skandera, Management Center Innsbruck, Austria.