Kaoru Kurimoto

Author Kaoru Kurimoto, winner of the Edogawa Rampo and Yoshikawa Eiji Awards, lives in Tokyo Japan.