Jianjun Zhang

Jianjun Zhang is Assistant Professor in the Guanghua School of Management, Peking University, China.