Helmut Koch

Professor Dr. Dr. h.c. Helmut Koch ist emeritierter ordentlicher Professor an der Universitat Munster DIE AUTOREN Horst Albach, Werner Dinkelbach, Herbert Hax, Herbert Jacob, Wolfgang Lucke, Gerd Rose, Hermann Sabel, Horst Seelbach