Hans Jorg Bullinger

Prof. Dr.-Ing.habil. Prof.e.h. Dr.h.c. Hans-Jorg Bullinger, Universitat Stuttgart , Fraunhofer-Institut fur Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)