The Blood Is Strong ()

by

Write The First Customer Review
The Blood Is Strong - Capercaillie
Track Listing
 1. An Gille Ban
 2. Domhnall
 3. An T-Eilean Mu Thuath (The Isle to the North)
 4. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
 5. The Lorn Theme: Instrumental/Moladh Bhearnaraidh (In Praise of Berneray)
Show All Tracks
 1. An Gille Ban
 2. Domhnall
 3. An T-Eilean Mu Thuath (The Isle to the North)
 4. Fagail Bhernaraidh (Leaving Berneray)
 5. The Lorn Theme: Instrumental/Moladh Bhearnaraidh (In Praise of Berneray)
 6. Gin Teann Mi Ris Na Ruinn Tha Seo (Remeberance)
 7. Aignish
 8. The Hebrides
 9. Arrival Theme
 10. Cumha Do Dh'uilleam Siosal
 11. Iona Theme
 12. Oh Mo Dhuthaich
 13. Calum's Road
 14. Callinish, Picts, Celts
 15. Fear a Bhata
 16. Alasdair Mhic Cholla Ghasda
 17. Dean Cadalan Samhach
 18. Lordship of the Isles
 19. Grandfather Mountain
 20. Arrival Reprise
 21. Am Ataireachd Ard
 22. Columcille
 23. 's Fhada Leam an Oidhche Gheamhraidh
 24. Downtown Toronto
 25. Maideanan Na H-Airdidh
Show Fewer Tracks
The Blood Is Strong 2000, Valley Entertainment

UPC: 618321512425

CD

Select
The Blood Is Strong 1998,

UPC: 5016925950035

CD

Select
The Blood Is Strong 1998, WundertŁte

UPC: 743214554227

CD

Select