Quiet Tradition - Alison Kinnaird/Christine Primrose
Track Listing
 1. Oran Do Mhac Leoid Dhun Bheagain
 2. O'N Chuir Mo Leannan Culaibh Rium
 3. Da Mihi Manum
 4. Tha Mi Fo Churam
 5. Cailleach an Dudain
Show All Tracks
 1. Oran Do Mhac Leoid Dhun Bheagain
 2. O'N Chuir Mo Leannan Culaibh Rium
 3. Da Mihi Manum
 4. Tha Mi Fo Churam
 5. Cailleach an Dudain
 6. O 's Toil 's Gu Ro Thoil Leam
 7. Cumha Crann Nan Teud
 8. Tha Thide Agam Eirigh
 9. The Crags of Ailsa/Staffa's Shore
 10. An Smeorach/The Song-Thrush/The Mistle-Thrush
 11. Tha Na H-Uain Air an Tulaich
 12. Port Lennox
 13. Bean Mhic A' Mhaoir
 14. Sneachd Heisgeir/Sleepy Maggie
 15. Mo Ghaol Oigfhear
Show Fewer Tracks
Quiet Tradition 1994, Temple

UPC: 096045004127

CD

Select