Improving Degraded Lands: Promising Experiences from South China = (Kai Liang T'Ui Hua Ti T'u Ti: Hua Nan Ching Yen Ch'eng Kung Tsai Wang)

by , ,

Write The First Customer Review
Improving Degraded Lands: Promising Experiences from South China = (Kai Liang T'Ui Hua Ti T'u Ti: Hua Nan Ching Yen Ch'eng Kung Tsai Wang) 1993, Bishop Museum Press

ISBN-13: 9780930897840

Unabridged

Trade paperback

Select