Hispania & Japan: Dialogues - Beatrice Delpierre (shawm); Dimitris Psonis (percussion); Hespèrion XXI; Hiroyuki Koinuma (nokan);...
Track Listing
 1. Improvisation on "O gloriosa Domina" for shakuhachi
 2. O gloriosa Domina, hymn in mode 2
 3. Improvisation on "O gloriosa Domina" for biwa & shinobue
 4. Quod eva tristis abstulit
 5. Improvisation on "O gloriosa Domina" for biwa
Show All Tracks
 1. Improvisation on "O gloriosa Domina" for shakuhachi
 2. O gloriosa Domina, hymn in mode 2
 3. Improvisation on "O gloriosa Domina" for biwa & shinobue
 4. Quod eva tristis abstulit
 5. Improvisation on "O gloriosa Domina" for biwa
 6. Tu regis alti ianua III
 7. Improvisation on "O gloriosa Domina" for biwa & shakuhachi
 8. Patri sit paraclito III
 9. Diferencias on "O gloriosa Domina": Diferencia II
 10. O gloriosa Domina - Amen
 11. O gloriosa Domina, hymn setting for chorus "Himno XX"
 12. Rangyoku, traditional melody
 13. Sovereign Lady of the World, villancico
 14. Alba & rotundellus for consort
 15. Honnôji, traditional melody
 16. Diferencias on "O gloriosa Domina": Diferencia I
 17. Shino no netori, traditional melody
 18. Ave Maria
 19. Reibo (Longing for the Bell)
Show Fewer Tracks
Hispania & Japan: Dialogues 2011, Alia Vox

UPC: 7619986398839

SACD

Select