Futatsu no sokoku 1983, Shinchosha, Tokyo

ISBN-13: 9784103228103

Japanese

Hardcover

Select