Skip to main content
Dyddiadur Anne Frank - Frank, Anne, and Roberts, Eigra Lewis (Translated by)
Filter Results
Shipping
Item Condition
Seller Rating
Other Options
Change Currency

Mae'r fersiwn Gymraeg gan Wasg Addysgol Cymru hefyd yn fersiwn ddiweddaraf o'r dyddiadur a gyhoeddwyd ar draws y byd ym 1996. Mae'r fersiwn newydd, cyflawn hwn o'i dyddiadur yn cynnwys toreth o ddeunydd na chynhwyswyd mohono erioed o'r blaen. Trwy dudalennau'r gyfrol hon, down i adnabod yr Anne Frank go iawn, a rhannu'r gobeithion a'r ofnau, y profiadau a'r emosiynau, a gofnodwyd ganddi yn ystod y ddwy flynedd y bu hi a'i theulu'n cuddio rhag y Natsiaid yn Amsterdam. Dyma glasur o lyfr, yng ngwir ystyr y gair.

Dyddiadur Anne Frank 2000, Gwasg Addysgol Cymru, Cardiff

ISBN-13: 9781899869015

Welsh

Paperback

Select