Blechhammer

by

13 wrze nia 1944 roku spokojn wiosk na Podhalu wstrz sn o zdarzenie, ktore w przeci gu nast pnych miesi cy by o szeroko omawiane, lecz rownie szybko zapomniane na ponad pi dziesi t kolejnych lat. Cicha zmowa i brak zainteresowania katastrof Lataj cej Fortecy # 44-6412 w pobli u Koniowki oraz dalsze dzieje za ogi okaza y si tematem, ktory doczeka si pierwszych reakcji dopiero na pocz tku nowego milenium. On September 13, 1944 the peaceful village in Podhale County was shocked by the event which, during the following few ...

Currently there are no copies available. However, our inventory changes frequently. Please check back soon or try Book Fetch.
Blechhammer 2009, Dorota Silaj Publishing

ISBN-13: 9780981682075

Trade paperback

Select