Skip to main content
Arduino Projeler - Yildiz, Turkay
Filter Results
Shipping
Item Condition
Seller Rating
Other Options
Change Currency

Arduino, etkile_imli nesneler olan dijital ayg1tlar ve fiziki ayg1tlar1 kontrol eden ve alg1layan, a???1k kaynak kodlu donan1m, yaz1l1m ve mikrokontrol???r tabanl1 kitler ???reten bir yaz1l1m kurulu_u, proje ve topluluun genel ad1d1r. Arduino ayn1 zamanda, ???e_itli mikrokontrol???rleri kullanan ve bir ???ok tedarik???i taraf1ndan ???retilen mikrokontrol???r tabanl1 kart tasar1mlar1 ???zerinde youn ura_lar veren bir proje yap1s1n1n da ad1d1r. Bu sistemlerde bir ???ok dijital ve analog Giri_/???1k1_ ("I/O") pinleri ...

loading
Arduino Projeler 2016, Turkay Yildiz

ISBN-13: 9781365041266

Turkish

Trade paperback

Select
Arduino Projeler 2016, Createspace Independent Publishing Platform

ISBN-13: 9781530262595

Turkish

Trade paperback

Select