Maatstricht Songbook - Barbara Borden (soprano); Camerata Trajectina; Hans Wijers (baritone); Job Boswinkel (bass); Johannes Boer (viola da gamba);...

Track Listing
 1. Al hadden wij vijfenveertich bedden (a4)
 2. Die vogelkens vrolick ruyten (a4)
 3. Den lustelijcken Mey is nu inden tijt
 4. De lustelijcke mey is nu in sijnen tijt (a4)
 5. Meysken, wildy vechten (a3)
Show All Tracks
 1. Al hadden wij vijfenveertich bedden (a4)
 2. Die vogelkens vrolick ruyten (a4)
 3. Den lustelijcken Mey is nu inden tijt
 4. De lustelijcke mey is nu in sijnen tijt (a4)
 5. Meysken, wildy vechten (a3)
 6. Alle mijn gepeys doet mi so wee
 7. Alle mijn gepeys doet mi so wee
 8. Te schepe waert, tes meer dan tijt (a4)
 9. De post
 10. Een bier, een bierenbroyken (a5)
 11. Met eenen droeven sanghe
 12. Schoon lief, uut charitaten (a6)
 13. Ghequetst ben ic van binnen
 14. Ghequetst ben ic van binnen (a8)
 15. Ic zou studeren in eenen hoeck (a6)
 16. Pavane des dieux - Gaillarde des dieux (instrumental)
 17. Myns liefkens bruyn ooghen (a4)
 18. Ic en can my niet bedwinghen (a4)
 19. Ontwect van slape, wie dat ghy zijt
 20. Ontwect van slape, wie dat ghy zijt
 21. O Venus jent (a4)
 22. Bransle de poytou legler (instrumental)
 23. O scheyden ghy doet my trueren (a4)
 24. Waer machse sijn (a3)
 25. Tribulatie ende verdriet
 26. O troost confoort (a4)
 27. Al is den tijt nu doloreus (a4)
 28. Een aerdich meijsken seer jonck van jaren (a4)
 29. Altijt so moet ic trueren (a4)
 30. Wij comen hier gheloopen (a4)
 31. Arent Pieter Gysen, song
 32. Als Dirckje in syn Koortse lagh
 33. Serenata e Riposta dalla finestra
 34. Ach vlaendere vrie, for 3 voices
 35. Egidius Waer Bestu Bleven
 36. Tandernaken op den Rijn, song (Antwerps Liedboek)
 37. Alderhande Danserye
 38. Het daghet inden oosten
 39. Den lof sanc der glorioser majet
 40. Hoogher Doris niet, mijn gloetje
 41. Als Jan Sybrech zou belesen
 42. Men hoort nu seven wijeven kijeven
 43. Onse Vader
 44. O salich heylich Bethlehem
 45. O electa cli rosa
 46. Ick hoorde een maechdeken singen
 47. Babel is nu ghevallen
 48. Lanterlu (Instrumental)
 49. Sinte Niclaes Bisschop, song
 50. Menniste Vryagie
 51. Och Haesje, men schat
 52. Het Minne - Net
 53. Den Geusen Haes - op uyt Calloy
 54. Laet nu de schaepkens weyden
Show Less Tracks
Maatstricht Songbook 1999, Globe

UPC: 8711525604605

CD

Select