Drei WŁnsche Frei - Moriarty, Liane; Strasser, Sylvia